Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü Eğitim Magazin için yazdı

alpaslan

Okul Çağı Çocuklarının Omurgası Tehdit Altında

Dünyada en çok okul çağı çocuklarını tehdit eden skolyoz hastalığını tanımakta yarar var. Ülkemizde yaklaşık 1.5 milyon skolyoz hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu hastaların çoğu ergenlik dönemindeki kız çocukları. Okul çağında daha sık görmemiz nedeniyle hem velilerin hem de öğretmenlerin farkındalığını arttırmak gerekiyor. Böylece omurgamızı ilgilendiren bu önemli hastalıkta erken tanı ve eğitim ile önemli komplikasyonların engellenebilmesi mümkündür. 

Skolyoz nedir?

İnsan anatomisinde gövdeye yandan bakıldığında bazı eğrilikler bulunur. Örneğin sırtta dışa, boyunda ve bele içe doğru kavis mevcuttur. Ama ön–arka düzlemde bakıldığında omurga dümdüzdür ve herhangi bir dönüklük yoktur. Skolyoz ön arka planda omurganın S ya da C şeklinde dönük olması durumudur. Skolyozlu hastalarda bu olağan dışı eğrilik nedeniyle omuz asimetrisi,  kaburga kamburluğu, gövde kayması, bel kavsi asimetrisi görülebilir.

Skolyozun tanısı için öne eğilme testi kullanılır. Bu testte şüphe duyulan kişinin, dizlerini kırmadan öne doğru eğilirken ellerini kavuşturup dizlerinin arasında tutması istenir. Bu sırada hastanın tam arkasında durularak omurga ve sırtta bir asimetri olup olmadığı kontrol edilir. Eğer asimetri varsa skolyoz olduğu düşünülür. Ama daha sağlıklı bilgi alabilmek için bir deformite cerrahına başvurmak gerekir.

Skolyozun sebepleri

Skolyozun birçok nedeni olabilir. Doğuştan olan olgularda omurlarda oluşum veya ayrılma sorunları görülebilir. Nöromuskuler olgular kas hastalıkları ya da serebral palsi gibi sinirsel hastalıklara bağlı olabilir. En sık görülen nedeni idiyopatik yani nedeni belli olmayan tiptir. Bu tip genelde ergenlik başlangıcındaki kız çocuklarında görülür. Genetik ve çevresel nedenler suçlanır. Okul çantası taşımak ve eğri oturmak skolyoza neden olmaz. Ancak sırt ağrılarının önlenmesi için sırt çantasını her iki omuza takarak taşımak ve günlük yaşamda dik oturmak önemlidir. Önlenemez ama deformite uzmanı ilerlemesini durdurabilmek ya da dengeleyebilmek için önlemler alabilir. Bu amaçla, etkisi henüz kanıtlanmamış olmakla beraber, gövde kaslarını çalıştıran egzersizler önerilir. Bu egzersizler sayesinde hastanın duruşu dengelenebilir. Erken dönemde tanı konan olgularda, günde 23 saat takılan sert gövde korseleriyle eğriliğin ilerlemesi kontrol altına alınabilir.

En çok hangi yaş aralığında görülüyor?

Skolyoz en çok ergenlik çağında görülüyor. Özellikle kız çocuklarında adet görmeye başlamadan hemen önceki hızlı boy atma döneminde ortaya çıkıyor. Bu dönemde verilecek olan korse belki ameliyata gidişi engelleyebilir. Skolyozun tedavisine boyun ve kuyruk sokumu omurlarının aynı filmde görülebildiği uzun kaset röntgenleriyle karar verilir. Açı ölçer ile bu filmler üzerinde eğriliklerin açısı ölçülür. Açı değeri ile hastanın yaşı ve vücut gelişim düzeyine göre tedavi planlaması yapılır. Açısı düşük ve erken dönemlerde tanısı konan olgularda doktor korse ve egzersiz seçeneklerini sunarak takip altına alır. Korse ile eğriliği durdurabilmek mümkündür ancak, açının düşürülmesi imkansızdır.  Egzersiz yöntemlerinin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanabilmiş değildir. Buna karşın hastaya bir zararı olmadığından yapılmasında bir sakınca yoktur. İleri eğriliklerde (45o’nin üzerindeki eğrilikler) cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi tedavi omurlara yerleştirilen vidalar ve bunları birleştiren çubuklarla yapılır. Her skolyoz tipinin ameliyat sonrası bakımı farklıdır, en sık görülen idiyopatik tipin ameliyatı sonrasında kendiliğinden emilen estetik dikişlerle yara kapatılır. Ağrı için ilk 2 ya da 3 gün hasta kontrollü ağrı kesme yöntemi uygulanır. Her şey olağan seyrederse ameliyat sonrası ortalama 4. günde hastaneden çıkılabilir. Bir hafta sonra yıkanmaya izin verilir. Hastalar ortalama 15 gün sonra okula tekrar başlayabilir. Genelde ameliyat sonrasında korse kullanmaya gerek yoktur.

 

Prof. Dr. Alpaslan Şenköylü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi